Retshjælpsforsikring og fri proces

Det behøver ikke at være dyrt at føre retssag

Rigtig mange mennesker kan få dækket udgifterne ved at føre retssag enten via retshjælpsforsikring eller fri proces.

Retshjælpsforsikring

De fleste mennesker har en indboforsikring og/eller en husforsikring. Til sådanne forsikringer er der som altovervejende udgangspunkt tilknyttet en såkaldt retshjælpsdækning. Denne forsikringsdækning dækker udgifter til at føre en civil retssag. Fogedsager dækkes dog ikke.

Det eneste, man skal betale, er en selvrisiko. Denne udgør sædvanligvis 10% af sagens samlede udgifter, dog minimum kr. 2.500.

Opfylder man de økonomiske betingelser for fri proces, er man endda fritaget for betaling af selvrisiko.

Fri proces

Hvis man ikke har retshjælpsforsikring, er der mulighed for at opnå fri proces. Fri proces betyder, at staten dækker samtlige ens udgifter forbundet med at føre proces.

Til forskel fra retshjælpsforsikringen kan der også opnås fri proces i fogedsager. Det vil typisk være sager, hvor ens udlejer eller andelsboligforening har anmodet Fogedretten om at udsætte én af sin lejlighed.

For at opnå fri proces forudsætter det, at man opfylder nogle økonomiske betingelser. Om dette er tilfældet afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen af ens indtægt, om man er i samlivsforhold, og om man har børn.

I 2016 er beløbsgrænserne følgende (maxindtægt pr. år):

Enlige ansøgere: kr. 344.000

Ansøgere i samlivsforhold: kr. 437.000

Forhøjelse pr. barn under 18 år: kr. 60.000