Om Advokatfirmaet BOIBYEN.DK

Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS er et anpartsselskab, der er specialiseret i fast ejendom.

Vi beskæftiger os med alt lige fra rådgivning af private vedrørende køb og salg af fast ejendom, bistand til lejere af bolig- og erhvervslejemål i forbindelse med uoverensstemmelser med udlejer, rådgivning til andelshavere og ejerlejlighedsejere til alle typer retssager om forhold relateret til fast ejendom og lejeaftaler.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos HDI Danmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS er certificeret af Danske BOLIGadvokater.
Læs mere om denne certificering nedenfor

Certificerede danske boligadvokater

Advokatfirmaet BOIBYEN.DK ApS er medlem af Danske BOLIGadvokater.

Danske Boligadvokater er en landsdækkende forening med godt 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som vi bl.a. sikrer gennem løbende efteruddannelse og kontrol.

Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som boligadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet, for køb og salg af fast ejendom.

En boligadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en boligadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring e.l., må han/ hun hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

En boligadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser.

Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køber- og sælgerrådgivning.

Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtede til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere, at medlemmerne lever op til deres forpligtelser.

Se mere om Danske Boligadvokater på www.danskeboligadvokater.dk