Vores priser

Som udgangspunkt – medmindre sagen er dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces – afregnes arbejdet løbende efter anvendt tid hver måned ultimo.

Timetaksten er 1.800 kr. eks. moms, svarende til 2.250 kr. inkl. moms.

Vi har dog følgende faste priser uanset arbejdets omfang

Bolighandel
Inkl. moms
Hus
kr. 9.500
Ejerlejlighed
kr. 9.000
Villalejlighed (Ideel anpart)
kr. 9.000
Fritidshuss
kr. 8.500
Projektkøb
kr. 12.000
Forældrekøb inkl. lejekontrakt
kr. 10.000
Andelsbolig
kr. 7.500
Selvsalg
kr. 10.000
Byggegrund
kr. 7.000
Berigtigelse af ejendomshandel (uden rådgivning)
kr. 4.500
Skøde
kr. 2.500
Påtegning til ejerpantebrev
kr. 1.875
Andet
Testamente
kr. 4.000
Ægtepagt
kr. 3.500
Samejeoverenskomst
kr. 3.500

25% rabat ved køb af flere ydelser

Ved køb af flere af ovenstående ydelser samtidig ydes 25% rabat på alle ydelser foruden hovedydelsen (den dyreste).