Vores priser

Som udgangspunkt – medmindre sagen er dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces – afregnes arbejdet løbende efter anvendt tid hver måned ultimo.

Timetaksten afhænger af advokatens anciennitet og er én af følgende:

1.800 kr. ekskl. moms (2.250 kr. inkl. moms)

2.000 kr. ekskl. moms (2.500 kr. inkl. moms)

2.200 kr. ekskl. moms (2.750 kr. inkl. moms)

Vi har dog følgende faste priser uanset arbejdets omfang

Bolighandel
Inkl. moms
Hus
kr. 11.500
Ejerlejlighed
kr. 10.500
Villalejlighed (Ideel anpart)
kr. 10.500
Fritidshus
kr. 9.500
Projektkøb
kr. 14.000
Forældrekøb inkl. lejekontrakt
kr. 14.950
Andelsbolig
kr. 9.500
Selvsalg
kr. 12.000
Byggegrund
kr. 8.000
Berigtigelse af ejendomshandel (uden rådgivning)
kr. 5.500
Skøde
kr. 3.500
Påtegning til ejerpantebrev
kr. 1.875
Andet
Testamente
kr. 5.500
Ægtepagt
kr. 5.500
Samejeoverenskomst
kr. 4.500

25% rabat ved køb af flere ydelser

Ved køb af flere af ovenstående ydelser samtidig ydes 25% rabat på alle ydelser foruden hovedydelsen (den dyreste).