Fogedsager

Har udlejer anmodet Fogedretten om hjælp til at udsætte dig af lejemålet?

BOIBYEN.DK rådgiver dig om, hvorvidt grundlaget for en udsættelse er tilstrækkelig. Dette gælder uanset, om lejemålet anvendes som bolig eller til erhvervsmæssige forhold. Hvis grundlaget er utilstrækkeligt, kan BOIBYEN.DK bistå med at få sagen afvist fra Fogedretten, så du kan beholde lejemålet. Der kan være mange grunde til, at grundlaget for en udsættelse er utilstrækkeligt. Erfaringsmæssigt kan utilstrækkeligheden bestå i følgende forhold:

Der er indgået anden aftale med udlejer end den, som udlejer nu støtter ret på.

Udlejers synspunkter (anbringender) er udokumenteret.

Der kræves en større bevisførelse end den, der tillades i Fogedretten.

Lejeforholdets karakter kan i sin natur medføre en anden retsstilling end den, lejeaftalen foreskriver.

Udlejer har begået procedurefejl ifm. ophævelse af lejemålet.