Ideele anparter

Ønsker du at få opdelt dit hus i to selvstændigheder boligenheder?

Der kan være mange grunde til, at man ønsker sin villa opdelt i to lejligheder.

BOIBYEN.DK hjælper med opdeling af villaen i ideelle anparter eller ejerlejligheder. Arbejdet vil bestå i drøftelser med jer om jeres ønsker samt udarbejdelse og tinglysning af de dokumenter, som er nødvendige for gennemførelse af opdelingen.

Man ønsker at frasælge en del af huset, fordi huset er blevet for stort ift. ens behov.

Man skal sælge huset i sin helhed, og at en opdeling vil skabe en samlet større salgssum

Man vil gerne købe sammen med venner eller familie, men alligevel have hver sin selvstændige bolig, så man frit kan sælge, hvis man senere ønsker at flytte.