Ulrik Due Madsen

Advokatfuldmægtig
Mobil:
+45 44 12 87 76

Ulrik er cand.jur fra Københavns Universitet. Han har været ansat i firmaet i årene 2017-2019, men har været væk ét års tid, hvor han har prøvet kræfter dels på et andet advokatkontor, dels i en kommune.

Hovedsageligt beskæftiger Ulrik sig med at føre retssager og fogedsager (umiddelbare fogedforretninger) inden for lejeretten og andelsboligretten samt retssager om mangler ved fast ejendom og andelsboliger.
Derudover rådgiver og bistår Ulrik både købere og sælgere under boligkøb, ligesom han også hjælper med etablering af testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst m.v.

Qua sin erfaring her på kontoret har Ulrik stor erfaring med retssagsførelse. Han startede sine jurastudier i en sen alder, og derfor har han allerede stor erhvervserfaring, hvilket kommer ham til gode i sin nuværende stilling.

Særlige tillidshverv

  • Lægdommer i Københavns Byret
  • Lægdommer i Retten på Bornholm