Henrik Palmkvist

Indehaver & Advokat
Møderet for Højesteret
Mobil:
+45 22 51 35 04

Henrik er indehaver. Han har mange års erfaring inden for området ”fast ejendom” og arbejder med alle aspekter inden for dette felt. Hovedarbejdsområderne er dog lejeret og boligrådgivning. Herudover arbejder Henrik navnlig med byggeret, ejerlejligheds- og andelsboligret, ideelle anparter samt tinglysning. Henrik hjælper også med etablering af testamente og ægtepagt.

Særlige tillidshverv

  • Tilknyttet advokat LLO, Hovedstaden
  • Nævnsmedlem, Huslejenævnet i Gentofte Kommune (lejerrepræsentant)
  • Lægdommer i Københavns Byret og Retten i Lyngby
  • Del af ekspertpanelet, der besvarer spørgsmål om fast ejendom på Erhvervsstyrelsens website www.boligejer.dk.