Emilie Silke Dahl

Sekretær / bogholder
Mobil:
+45 53 79 21 00

Emilies arbejde består navnlig i at assistere kontorets ansatte, hvor der er behov herfor, navnlig under behandling af retsager, samt varetage praktiske opgaver af enhver art.

Særlige tillidshverv