Andreas Sundberg

Juridisk assistent
Mobil:
+45 31 21 52 81

Andreas arbejde består navnlig i at assistere kontorets advokater og advokatfuldmægtige i retssager og fogedsager. Endvidere håndterer han inkassosager og møder selv i flere småsager samt fogedsager.

Særlige tillidshverv