Andreas Heide Petersen

Advokat
Mobil:
+45 28 12 53 97

Andreas er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og har været ansat siden juni 2019.

Hovedsageligt beskæftiger Andreas sig med at føre retssager og fogedsager (umiddelbare fogedforretninger) inden for lejeretten og andelsboligretten, men også andre forhold vedrørende fast ejendom, eksempelvis mangelsager.

Derudover rådgiver og bistår Andreas i forbindelse med boligkøb, ligesom han også hjælper med etablering af testamente, samejeoverenskomst m.v.

Tidligere har Andreas arbejdet med inkasso og tvangsauktion over fast ejendom, hvorfor han også har stor erfaring med disse retsområder.

Særlige tillidshverv

  • Lægdommer i Københavns Byret
  • Lægdommer i Retten på Frederiksberg
  • Lægdommer i Retten i Roskilde 
  • Lægdommer i Retten i Næstved